Göze Çarpanlar

Çocuk İstismarı

Kızılay Web Banner 950X100

Son 30 yılda dünyada çocukların cinsel istismarının önemli bir sorun olduğu yılda yaklaşık 40 milyon çocuğun istismara uğradığı görülmüştür, Avrupa da her 5 çocuktan 1’i istismar mağdurudur bu konuda çalışmalar yapılmaya başlanmış olsa da istismar her geçen gün artmaya devam etmektedir. Ülkemizde de cinsel istismarın bir sorun olarak var olduğu ve istismara uğrayan çocuk sayısının her geçen gün arttığı bilinmekle bu konuda çalışmalar yapılmakta olsa da bu çalışmalarda eksikler olup yetersizdir. İstismarın önlenmesi için eksiklerin giderilmesi gerekmektedir.

Çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla 2010 yılında 16 bin 135, 2011 yılında 16 bin 828, 2012 yılında ise 17 bin 589 kişi hâkim karşısına çıktı.

Bu suç grubu için yıllara göre açılan dava sayıları şu şekilde:

2013; 17 bin 948

2014; 17 bin 104

2015; 16 bin 957

2016; 15 bin 51

2017; 16 bin 348

2018; 18 bin 290

Bu tablo ülkemizde yaşanan ve istimar mağduru olan çocukların gün geçtikçe arttığını göstermektedir ki bu sadece adliyeye yansıyan vakaları göstermektedir. Bir o kadar adliyeye yansımayan vaka bulunduğunu düşündüğünde olayın vahameti ortadadır. Bu şekilde bir artışla istismarın devamı ülkemizin psikolojisi sağlıksız bireyle toplumda çöküntü yaratacaktır. Bu da milletimizin geleceğinin kararması demektir.

Çocuk istismarının önlenmesi için yasa koyucuların, hükümetin, üniversiteler dahil tüm eğitim ve Sosyal Toplum Kuruluşlarının, Medyanın bireylerin kısacası tüm toplumun seferber olması öncelikle farkındalık ve önleme planlarının yürürlüğe konması gerekmektedir, bununla beraber meydana gelmiş vakalara hızla ulaşılmalı faillere caydırıcı cezalar verilmelidir, istismar mağduru rehabilite edilmeli aynı rehabilitasyon çok küçük faile de uygulanmalıdır. Kısacası çocuklarımız korunmalı, milletimizin geleceği korunmalıdır.

Ülkenin bekasının korunması ve akabinde ülkenin bölgesinde ve dünyada lider ülke haline getirilmesi, siyasi, askeri ve ekonomik kalkınmanın yanında sosyolojik kültürel ve ahlaki boyutta toplumun sağlam olması ile gerçekleşebilmektedir.

Son yıllarda ülkemizde çocuk istismarına yönelik vakalarda artış olmuş, çocuklara yönelmiş saldırıları engellemek için yasal düzenler yapılsa da yeterli olamamıştır. Çocuklar bir milletin geleceğidir. Çocuklarımız uğradıkları saldırılarla   telafisi imkansız psikolojik ve sosyal sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bir nevi çocuklarımızın geleceği karartılmaktadır. Bu da milletimizin geleceğine yönelmiş bir saldırı olup milletimizin geleceğini karartacaktır. O halde çocuğuma dokunma geleceğime dokunma mantığı ile gerekli düzenlemeler yapılmalı yasal düzenlemelerimiz bir taraftan suçun işleyene verilecek ceza ile caydırıcı olmalı, diğer taraftan istismarın meydana gelmesini önleyecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Her türlü sosyal ve yasal tedbir yürürlükte olmalıdır.

Görünen o ki çocuk istismarını engellemeyi başaramayıp istismara son vermezsek toplum olarak karanlık bir akıbete sürüklenmemiz kaçınılmaz olacaktır.

Çocuklarımıza dokundurtmamalı !!!!!

                          Geleceğimizi karartmamalıyız!!!!!

Gülbeyhan Saylağ

Kızılay Web Banner 950X100