Göze Çarpanlar

Dijital Hastane Nedir?

Kızılay Web Banner 950X100

Verinin dijitalleştirilmesi günümüzün dünyasında ilk ve önemli adımlardan birisidir.  Bu sayede veri anlamlandırılmak için akıl dolu yaklaşımlara hazır bir cevhere dönüşmektedir. Şimdi elde edilen veriyi spesifikleştirerek hastane dünyası ve süreçlerine yelken açalım isterim.

Özellikle Avrupa’da sektörel olarak akreditasyona tabi tutulan ve standartlaştırılmış HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society)’ı tanıyalım. Bu yaklaşım ile bu döngüye giren her türlü bilimsel sonucun/tespitin/süreç sonuçlarının dijital platformlara mantıklı veri modelleriyle işlenmesi amaçlanmıştır.

Peki, ne kazanmış olacağız? Tabi ki öncelikle güvenlik. Akabinde ise geleneksel kırtasiye yaklaşımlarını terk ederek, istatistiki verilerin oluşturulabilmesi ve anlamlı tespitler yapabileceğimiz hem zevkli hem de insan yararına bilimsel temelli çalışmalar için tohumlamayı gerçekleştirmiş olacağız.

Yapay Zeka Doktorlara Hazır Mıyız?

Çin’de tıp sınavını geçerek doktor olan yapay zekalı robotumuz “AI” görevine başladı bile. Hadi düşüncelerimizi hızlandıralım ve hayal kurmaya başlayalım. Dönüşümler nasıl olacak? Milyonlarca insanımızın dijital sağlık verileri oluşmaya başladı. Bu veriden çıkarılacak akıl ile hekimlerimize yardımcı olan algoritmalarımız, doğruluğu en yüksek “Tanı Tahminleme” ile insan hayatına anlamlı dokunuşun ilk adımını gerçekleştirecektir.

Yaşam döngümüzün herhangi bir anında yaşadığımız bir durumu anlamak ve doğru hamleyi yapmak için; “Ses”, “Yazı” gibi argümanları kullanarak ilk teşhisin ne olduğunun tespitini hayal edelim. Hatta öyle ki taşıdığımız teknolojik enstrümanlar (Akıllı Saat/Bileklik, Telefon, çevresel Kameralar/Isı Sensörleri vs) ile bu akıl dolu yönlendirmede sanal doktorumuz verileri bir basamak yaparak size zaman kazandırsın. Aciliyetini sizin öngöremediğiniz durumlar için saniyeler içerisinde sağlık birimlerini uyarsın, kişisel sağlık ajandanıza tüm veriler dijital ve otomatik olarak eklensin.

Sürekli sizinle yaşayan ve hiç usanmadan, uyumadan, dinlenmeden sizin için var olan doktoronuzla tanışın. Hatta bağ kurun, tanımladığınız yakınlık hiyerarşisinde ki insanları haberdar etmesini isteyin. Sizin için muayene, laboratuvar, Radyoloji randevularınızı yönetmesini isteyin. Zamanınızın ve sağlığınızın size kalması için cömertçe talepkar olun.

Alışverişlerde özellikle aktif kullanılan CRM yapıları yıllardır hepimizin artık malumudur. Farkında olmadığımız bir derinlikle öğrenme gerçekleştirerek, davranışsal finans psikolojinizi dahi yöneten akıllı takipçiler her an dokunduğumuz ekranlarımızın arkasında, görünmezlik pelerini ile izlemekte ve keşfetmekte. Gezinti yaptığımız bir mağaza, araştırdığımız herhangi bir ekipman, dakikalar içerisinde nasıl da gözümüzün önünde değil mi?

Kolaylaştırılmış fırsatlar aynı zamanda cebimizi yoran ve aklımızın reddedemeyeceği gerekçeler ile önümüze sunulabilir. Risk olarak, finansal iştahı kabarmış ve küresel sağlık ekosisteminin kurbanı olmayı getirse de, aç ama sağlıklı kalabiliriz J

ABD’de yapılan bir araştırmada, klasik yöntem ve işleyişle çalışan aynı branş üzerinde uzmanlaşmış hekimler gruplanarak, tedavi etme süreçleri ve sonuçları gözlemlenmiştir. Sonuçlara bakıldığında ise ortak teşhis ve tedavide ki başarım oranının %60 olduğu görülmüştür. Aynı eğitimi alarak yanlış tedavi uygulayan kocaman bir %40 gerçeği ile karşı karşıyayız.

Alışılageldik Retoriklerle mi ilerleyeceğiz? Yoksa direnç katsayımızı düşürerek kendimize yeni dünyanın getirdikleri ile bir şans daha mı vereceğiz?

Selahattin Koç

Kızılay Web Banner 950X100