Eğitim-Sağlık

YAŞAYAN MAKALELER-1

By  | 

YAŞAYAN MAKALELER-1

Gönül bir nasihatte dirilir. Bir fısıldamayla ölür.
Mevzu kün esması encamından neşet eder. Mazi de bu hikmete ramdır. Ati de, bu fermana kuldur.!
Hu menzilince “alim” ismi- müsemmasına, müstahak olunması vesilesiyle; ademe biçilen don zamana kayıtlanmıştır. Sırrı-suretinden ilahi bir nazar ile “Halil” rütbesine erişmemiş tüm yaratılmış, aynı kaderin beherinde yüzer ha yüzer.
Evvel ahirde aşk-ı ilahinin defterine kendisinin ne kaydettiği, kimi kaydettiği, nice kaydettiği bildirdiği kadardır. Bu hal zatıyla kulu arasındaki muhabbetullahın miktarıncadır. Bu hikmeti, zamana kilitli olan ümmetlerce, taktir ve tespit edilemez. Zamana serpiştirilmiş numune misallerle, bu misallerin güzide şahsiyetlerinden yansıyanlarından esinlenebiliriz. Konu şeriat ehline; ancak adetullah’ın nesnel boyut hükmüyle, ayan edilir. Ehli şeriat betimlemesi dini bir mülahaza bahsi değildir. Bu ilk oluştan sona deyin tüm kurallardır
Adetullah; hükmü ilahinin AKIL sahiplerine SORARAK ulaşacakları ve şeriatı ilahiyi kavrayacakları yolu talim ettirir.
Adetullah; hükmü ilahinin GÖNÜL sahiplerine
YORARAK ulaşacakları manayı ve yolu talim ettirir.
Adetullah; hükmü ilahinin AŞK sahiplerine
SUSARAK ulaşacakları manayı ve yolu talim ettirir.

Kişioğlu muradınca amel eder. Sırrından vermeyen; hikmetinden sual edilsin Diler yaradanın muradına binaen; arşta yaradılan sual eder. Sual şudur: ” hikmeti nicedir?”
Bu sualin yanıtı ancak,kendi ümmetinin feleği,kendi ferasetinin derinliği,içinde bulunduğu hal dünyasının talim ve terbiyesi miktarıncadır. Yukarda saydığımız adetullah şubelerinin dereceleri misliyle, cevaba memur bir nefes, aleme inkişaf eder. Aslında bu, merhameti mutlak yaradanın her varlığa hediyesidir. Kendini bilmek ve önünü görmek nazarından kandil hükmü icra eder. Gördükçetanıdıkça kul olusarlığının farkına erer. Bu erim niyetinde:
Böylece kul, bir aleme dönüşür. Her şube-i ümmet bir manayı-hak’kı zatında tecelliye taşır.
Lutfu ilahinin kulları seyranda aşkın tecelliyatına gark olurlar. Hisse devşirene ne mutlu.

Efkârımıza derin şaşkınlıklar ve suskunluklar ekleyen, bizleri gah bir tenhaya gah bir uzlete mecbur eden halin tarifine yolculuğumuz, suallerimizle başlar. Merak arayışın öznesidir.
Vuslat anın viranesidir. Kandili müstesnanın yağ teknesidir. Aradaki aşikar suallerin teşnesidir.
Bakınız, ehli şeriat bu seyranda nice yol takip eder.
Evvela anı takip eder. Bu anı tespit eder. Ardından tenkit için irdeler ve miktarı ilmince tenkit ve tavsiye eder.
Her merhalede kendisine mihmandar akıldır. Oradan ortaya çıkan yol ve metotlarla kaydeder ve bu kayıt yeni önermelerle değiştirmedikçe esas hükmü icra eder.
İşte bu sürece konu olan tüm gayretler makalelerden başlar ve tezler şeklinde yol alıp bir kalıba oturur. Kendi literatürünü ve dünyasını inşa eden bu seyri sefer hayat denen bu menzili böylece belirler.
Gerçeklik fikredişini bilimsellik diye tebessüm ettirerek alanını ve mesafesini daha çok maddi ve fiziki temaşaya yerleştirir. Bu şeriat ehlinin kelama yüklediği mana hükmüncedir. Bu minval üzere hayat sürmek ve yaşamı tanzim ve anlamlandırma gayreti bittabi doğası icabı makul ve makbuldür.
Kişinin bu uğurda ürettiği her mevzu ayrı bir makale konusu ve literatür bahsine esas teşkil ettiğinden ve arayışın, sorgunun konusu olduğundan arzda her an her saniye hayat bulmaktadır. Bu yönü ile nefes varsa makale vardır, yaşamaktadır ve soru var oldukçayaşayacağı aşikardır.
Şeriat ehlinde makalenin yaşamı karakteri icabı günlük doğumlar ve ölümler şeklinde ortaya çıkmakta anda seyranın en kesif bulguları nihayet bulmaktadır. Mecburidir.

Akıl sahiplerinin sorgulaması nasıl doğası gereğiyse; lütfu ilahinin kendini herdem hatırlatması da bu kesimin ihtiyacındandır.
Soran; sualde Allah-u-tealanın varlığını kudretiyle, nizamıyla, gücüyle ve bilgiyle hissetmesi kulluğuna giden yolda mihmandarıdır. Bir an dahi bundan bi-kayd olmak; kişinin tekamülünün durması, inançsızlıkla ,inkarla ve isyanla düşeceği hem ruhi hem fiziki buhranın manasına denk gelmektedir. Bu kişi oğlunun huzursuz, yıkıcı ve zararlı olmasının yolunu açacaktır.