Gündem

Türk Keneşi

By  | 

Türk Keneşi, yani Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk devlet ve toplulukları arasında işbirliğini sağlamak ve çeşitlendirmek üzere 2009 yılında kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Konseyin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’dir. Türk Keneşi bir hayalin, ülkünün örgütleşmiş ve kapsayıcılık bakımından Türk Dünyası için çatı nitelinde kuruluştur. Türk Dünyasının birleşmesi ülküsünü şiar edinmiş, Türk Keneşi gücünü her geçen gün arttırmakta ve geleceğe emin adımlarla ilerlemektedir.

Türk Keneşi, Türk ülküsünün bir anlamda hayalden gerçeğe dönüşmesinin kuruluşudur. Osmanlının son dönemlerindeki Türkçülük akımından, Türk Cumhuriyetlerinin 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasına kadar gönüllerde olan kuruluş Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığının hemen ardından toplanmış ve çok önemli kararlar almıştır.Bu anlamda ilk zirvenin bildirisindeki kararlar hatırlanmaya değerdir. 1992’deki zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dışındaki 6 Türk Cumhuriyeti eksiksiz yer almış ve 3 önemli ilkesel kararı kamuoyu ile paylaşmıştır: (1) Kişi, mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı, (2) Ortak bir banka kurulması ve (3) Tüm doğal kaynakların Türkiye üzerinden Avrupa’ya sevk edilmesi.

Yer altı ve yer üstü zenginleri, nitelikli genç nüfus ve ortak tarih, dil ve kültür tüm bunlar birlikteliği zorunlu kılsa da özellikle 90’lı yılların çalkantılı siyasi hayatı ağabey konumundaki Türkiye’de eksik atılan adımlar sebebiyle ne yazık ki Türk Keneşi hedeflerine varılamamıştır. Bağımsızlığını henüz yeni kazanan Türk Cumhuriyetlerinin yer altı zenginliklerine rağmen ekonomik olarak zayıf olmaları ve yine zengin yer altı kaynakları sebebiyle emperyalizmin kıskacında olmaları sebebiyle Türk Keneşi hedeflerine biraz ağır yürümekte ve gönüllerde olan sınırların kaldırıldığı birlik henüz gerçekleştirilememiştir. Ancak bu yolda önemli adımlar atılmış özellikle TİKA hizmetleri ile kültürel çalışmalar hız kazanmıştır.