Yaşam

Tedarik Zincirini Doğru Yöneten Kazanıyor.

By  | 

Tedarik Zincirini Doğru Yöneten Kazanıyor.

Globalleşen dünyamızda üreticiler için hammadde, üretim, ekipmankullanımı, işletme sabit maliyetleri tüm şirketler için neredeyse aynı değerlerde oluşmaktadır.

Öyleyse nasıl oluyor da aynı ürünü aynı şartlarda üretenler arasında birim fiyat farkları oluşmaktadır?

Örneğin Palm yağının dünya genelinde %90’ını üreten Endonazya ve Malezya’dan ham yağ ithal eden üreticiler arasında neden fiyat farkı oluşmaktadır? Veya aynı dağın zirvesinden aynı sondaj derinliğinde aynı kalitede elde edilen içme sularının toplam maliyetleri neden şirketler arasında değişmektedir?

İşte bu soruların cevabı Tedarik Zincirinin ne kadar doğru yönetildiği ile ilişkilidir.

Tedarik Zinciri’nin yönetiminde, zinciri oluşturan tüm fonksiyonlar bütünleşmiş olmalıdır. Ürünlerin, tedarikçiden son kullanıcıya ulaşmasında bir dizi fonksiyon belirli görevleri, altı temel hedef doğrultusunda yerine getirir;

Talep ve sipariş yönetimi: Müşterilerden gelen siparişlerin hızlı ve sorunsuz biçimde karşılanması için işletme faaliyetlerinin organize edilmesi.

 

Satın alma: Üretim için gerekli tüm ürün ve malzemelerin en iyi kalitede, doğru zamanda ve sağlıklı biçimde temin edilmesi.

 

Planlama: İşletme faaliyetleri içinde tüm üretim sürecinin maliyet hesaplarıyla birlikte doğru biçimde planlanmasının yapılması.

 

Üretim: Tedarik Zinciri’nin işletme tarafındaki en önemli sürecidir. Daha önce alınmış malzemenin doğru araçlarla gereken performans ve süre içinde, düşük fireyle mamule dönüştürülmesidir. Ekonomi literatüründe ise üretim, mal ve hizmetlerin miktar veya faydalarını artırmaya yönelik her şey olarak açıklanır.

 

Stok (Envanter) yönetimi: Hazırlanan üretim planlarına uygun biçimde, gerekli tüm malzemelerin stok seviyelerinin belirlenmesi ve verimli biçimde yönetilmesinin sağlanmasıdır.

 

Depo yönetimi: İşletmeler için envanter yönetimiyle birlikte kurgulanan; stokların ne şekilde ve miktarda depolandığının yönetilmesi; üretimi tamamlanmış ürünlerin depolanması ve sevkiyata hazır halde tutulması gibi süreçlerin planlanması ve maliyetinin çıkartılmasıdır.

 

Sevkiyat (Taşıma): Üretimi tamamlanmış ürünlerin satışa hazır biçimde depodan alınarak müşteriye ulaştırılması sürecinin yönetimidir.

 

Özetleyecek olursam ; Tedarik Zinciri Yönetimi müşteriye, doğru ürünün, doğru zamanda, doğru yerde, doğru fiyat ile tüm tedarik zinciri için mümkün olan en düşük maliyetle ulaşmasını sağlayan malzeme, bilgi ve para akışının entegre yönetimidir.

Tedarik zinciri yönetiminin entegre hizmetler verebilen, bilgi teknolojilerine sahip, uzman firmalara verilmesi şirketlere deneme yanılma ile tecrübe edecekleri mali kayıpları engelleyecektir.

Profesyonel tedarik zincirihizmeti satın alan şirketler kendi işlerine odaklanacak,  yerin ürünler tasarlayıp, yeni pazarlar oluşturarak bir dünya markası haline gelebileceklerdir.

Hizmet sağladığı coğrafyada yenilikçi entegre lojistik hizmetler sunarak, ürün dolaşımını yöneten, ticaretini yapan ve müşterilerine katma değer yaratan, lider bir Türk şirketi olan Netlog Lojistik ailesi olarak bizler müşterilerimize en doğru çözümleri sunarak sektördeki avantajlarını arttırmaktayız.

Ülkemize, insanımıza ve işimize aşkla bağlıyız.

 

Hüseyin Yamacı

Netlog Lojistik Hizmetleri

İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü