Eğitim-Sağlık

Çocuklarımız Mal Değildir Haczedilemez

By  | 

”ÇOCUK HACZİ HUKUKUN TEMEL KURALLARINA VE İNSAN HAKLARINA AYKIRIDIR”

 

Türkiye, artan boşanmalarla uzun bir süredir ‘hacizli’ çocuklar gerçeğini yaşıyor Boşanma esnasında ve sonrasında ailelerde taraflardan birinin çocuğu diğerine göstermemesi durumunda, anne ya da baba çocuğunu görmek için onu bir eşya gibi ‘haczetmek’ zorunda bırakılmaktadır. Ebeveynlerin boşanmasında en  büyük  mağdur çocuklardır. İcra yoluyla çocuklarını gören anne  babaların yaşadığı sıkıntılar çözüm beklemektedir, yıllardır değişiklik yapılıp bu soruna son verilsin diye gündemde  tuttuğumuz bu konu ile ilgili yasa tasarıları düzenlenmiş olsa da tasarılar hem eksik hem de bir türlü sonuca varılıp çıkartılmamaktadır.  Anne ile babanın “borçlu” ve “alacaklı” şeklinde yazıldığı tutanaklarda, çocuğu haczetmek için “icra müdürlüklerine” para ödemesi yapılmakta. Çocuklar 600 masraf karşılığı  haczedilirken  “eşya yerine konan” çocukların psikolojisi telafisi imkansız zarara uğratılmaktadır.

 

ÇOCUK MAL MIDIRKİ?  EVE İCRA MEMURU GELİP ÇOCUĞUMUZU ALMAKTADIR.

Bu uygulamaya yasalarımız izin  vermektedir., haczetme işlemi sırasında çocuğu almak için eve icra memuru, psikolog, polis ile anne ya da babadan biri de gelmektedir. Bu sırada icra müdürlüğü memuru tarafından tutulan “Çocuk Haciz Tutanağı”nda, “alacaklı” ve “borçlu” hanelerinde anne ve babanın adı yazılırken, tutanakta ayrıntılı olarak haczin uygulanışı, “Çocuk dışı görünüşü sağlıklı olarak alındı”, “Çocuk, ‘Ben babama/anneme gitmek istiyorum’ dedi” şeklinde ayrıntılı ifadelerle anlatılıyor. Mağdurlar en büyük zararı çocukların gördüğü bu uygulamanın bir an önce değiştirilmesi ve çocuklarımızı psikolojisinin daha fazla yıpratmayacak bir düzenleme bekliyoruz. Buluşma sabahında haciz isteyen ebeveyn  önce haciz memurunu, ardından pedagogu alması gerekmektedir.. İcra memuru, çocuğunu ona ‘haciz tutanağıyla teslim ediyor. Tutanakta borçlu anne, alacaklı baba, borç miktarı ise ‘çocuk teslimi’ şeklinde yer alıyor. Haciz yöntemi hem çocuğa psikolojik şiddet hem de anne ve babaya ekonomik ve psikolojik şiddettir.”

Devamı dergide…