Tarih

19 Mayıs

By  | 

Memleket yangın yeri, bir zamanlar Tuna’dan, Fırat’a at koşturan, Avrupa’dan, Afrika’ya söz sahibi milletin, anavatanı işgal altında tüm bunlardan ağır olan yenilmeyen ordunun, yenilenlerle olması sonucu tasfiye edilmesi, savaşacak halde kalmamış, silahta ancak umutlar hala dipdiri asil millet asilliğini göstermekte memleket bir gün kurtarılacak iman ve inancın zirvesinde karanlığın aydınlanması bekleniyor. Tüm bu ahval içinde son kez Padişahla görüşmeye gitti Mustafa Kemal, yıllar sonra Nutuk’ta şu dizelerle durumu anlatacaktı;
“Osmanlı ülkeleri bütün bütüne parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türkün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son sorun, bunun da paylaşılmasını sağlamak için uğraşılmaktan başka bir şey değildi. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükûmet, bunların hepsi anlamını yitirmiş birtakım anlamsız sözlerdi.
Neyin ve kimin dokunulmazlığı için kimden ve ne gibi yardım istemek düşünülüyordu?
Öyleyse sağlam ve gerçek karar ne olabilirdi?
Baylar, bu durum karşısında bir tek karar vardı. O da ulus egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak.
İşte, daha İstanbul’dan çıkmadan önce düşündüğümüz ve Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar, bu karar olmuştur.” Mustafa Kemal Atatürk
15 Mayıs 1919 Mustafa Kemal, kendisini Samsun’a götürecek geminin kaptanı İsmail Hakkı Bey’i makamında ağırlıyor. Kendisinden güzergâhı ve yolculuk hakkında genel bilgiler aldıktan sonra hareket saatini kararlaştırıyor. Rauf Bey, geminin işgal kuvvetleri tarafından batırılacağını haber aldığını yolculuğa çıkmaması gerektiğini söylüyor. Mustafa Kemal düşünceli lakin yarın ne olursa olsun yolculuğa çıkacağını belirtiyor.
16 Mayıs 1919 öğle saatleri Mustafa Kemal, Beşiktaş’tan küçük bir motora biniyor. Kız Kulesi açıklarında Bandırma Vapuruna geçiyor. Yolculuğun ilk dakikaları peşlerinde Rauf Bey’in dediği gibi işgal kuvvetlerine ait bir gemi Bandırma Vapurunu adım adım izliyor. Karadeniz’e açılmanın ardından fırtına başlıyor. Denizciler için felaket olan fırtına Bandırma Vapuru için rahmete dönüşüyor. Hızlı bir manevra ile arkasında takip eden işgal kuvvetleri gemisinden kurtuluyor. Bu kurtuluş yalnızca geminin ve Mustafa Kemal’le birlikte o gün gemide olan 18 askerimizin değil milletimizin de kurtuluşu oluyor adeta. Mustafa Kemal geminin kaptanı İsmail Hakkı Bey’den sahile yakın şekilde gitmesini olası bir saldırı durumunda karaya çıkabileceklerini söylüyor.
17 Mayıs 1919 Karadeniz mevsimin bahar olmasından dolayı hırçın hareket etmek her an daha zorlaşıyor. Saatler gece 23:00 suları Bandırma Vapuru, İnebolu Limanına zorunlu olarak yanaşıyor. Bir müddet beklemeden sonra tekrar hareket ediyor.
19 Mayıs 1919 öğle saatleri Bandırma Vapuru Samsun Limanında, Samsun o gün ayakta kurtuluşun müjdesi karaya ayak basıyor. Her bir yanı yara alsa da, fakirlik yokluk her yeri sarsa da kurtuluş yakında. Milletin umudu perçinleşmiş, kurtuluşa inanlar tek ülkü etrafında toplanmaya başlıyor. Mustafa Kemal, yıllar sonra Nutukta o günü vaziyeti şu dizeler anlatıyor;
“1919 yılı Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım. Genel durum ve manzara : Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu durum, Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, Şartları ağır bir ateşkes Antlaşması imzalamış, Büyük Harbin uzun yılları boyunca, millet yorgun ve fakir bir halde. Milleti ve memleketi Dünya Savaşı’na sokanlar, kendi hayatları endişesine düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilafet makamında bulunan Vahdettin, soysuzlaşmış, şahsını ve yalnız tahtını emniyete alabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa’nın başkanlığındaki hükümet aciz, haysiyetsiz, korkak, yalnız Padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını koruyabilecek herhangi bir duruma razı, Ordunun elinde silahları ve cephanesi alınmış ve alınmakta. İtilaf Devletleri, ateşkes Antlaşmasının hükümlerine uymağa lüzum görmüyorlar. Birer vesileyle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul’da Adana vilayeti Fransızlar, Urfa, Maraş, Gaziantep İngilizler tarafından işgal edilmiş. Antalya ve Konya’da İtalya askeri birlikleri, Merzifon ve Samsun’da İngiliz askerleri bulunuyor. Her tarafta yabancı subay ve memurlar ve ajanlar faaliyette. Nihayet başlangıç kabul ettiğimiz tarihten dört gün önce 15 Mayıs 1919’da itilaf Devletleri’nin uygun görmesiyle Yunan ordusu İzmir’e çıkartılıyor. Bundan başka, memleketin her tarafından Hıristiyan azınlıklar gizli, açık milli emel ve maksatlarını gerçekleştirmeğe, devletin bir an evvel çökmesine, çalışıyorlardı.” Mustafa Kemal

Ve bir milletin yeniden doğuşu, Malazgirt’te yurt olan Anadolu’ya ilelebet vurulan şanlı mühür. Kurtuluş yakındır artık, bir milletin yeniden doğuşunun tarihi olan 19 Mayıs Mustafa Kemal’in de doğum günüdür. Millet varsa ben varım diyen lider, kurtuluşun ilk gününü kendi doğum günü olarak kabul etmiş, bu özel günü de Gençlere armağan etmiştir.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Tüm Milletimize Kutlu Olsun…

Hakan Yetişkin

19 Mayıs

19 Mayıs, Atatürk